John Mayall by Years

1970

John Mayall - Feb 22, 1970 at Sam Houston Coliseum

1972

John Mayall - Dec 3, 1972 at Sam Houston Coliseum

1984

Mick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsMick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsMick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsMick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsMick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsMick Taylor - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at FitzgeraldsJohn Mayall - Apr 13, 1984 at Fitzgeralds