Bette Midler by Years

1973

Bette Midler - 1973Bette Midler - Oct 7, 1973 at Hofheinz PavilionBette Midler - Oct 7, 1973 at Hofheinz PavilionBette Midler - Oct 7, 1973 at Hofheinz Pavilion

1976

Bette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music HallBette Midler - Jan 10, 1976 at Houston Music Hall

1983

Bette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, TexasBette Midler - 1983 at Houston, Texas

1994

Bette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands PavilionBette Midler - Jun 22, 1994 at The Woodlands Pavilion

1999

Bette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, TexasBette Midler - Nov 30, 1999 at The Compaq Center, Houston, Texas