Ringo Starr, Jan 25, 1976, Houston Astrodome

back to thumbnails